Hórreos e Pombais

Hórreos e Pombais

Outro dos elementos da arquitectura tradicional que abundan no noso concello son os pombais e hórreos. Ao longo de todo o concello podemos contemplar diferentes exemplos destas construcións, a maioría en desuso, pero na antigüidade tiveron unha grande importancia como elementos claves dentro da economía de subsistencia propia das casas galegas. A dimensión e importancia do hórreo -contabilizados no concello 381- e pombal estaba en consonancia coa da propia casa ou familia á que pertence.