A carpintería de Ribeira

A carpintería de Ribeira

A construción de barcos foi unha actividade moi importante no pasado, pero na actualidade os únicos estaleiros que se conservan están localizados no porto do Freixo. Desenvolvendo un labor de carpintería de ribeira de tipo tradicional e familiar ou ben xa convertidos en talleres de reparación de buques que no seu conxunto, dan traballo ao redor de 100 persoas. Os talleres artesanais de carpintería de ribeira foron de fundamental importancia en todo o concello en xeral, e no Freixo en particular. Outes e San Xoán de Sabardes -O Freixo- a principios do século XX foron o concello e parroquia con máis carpinterías e talleres de construción de embarcacións de madeira en Galicia, contabilizándose ata 36. É certamente impresionante a cantidade de barcos, sobre todo de cabotaxe que se constrúen entre 1880 e 1920. Ata 1940 sobrevivirá con grande forza esta actividade que logo irá en declive. Na actualidade esta industria foi sendo relevada cara á outras empresas que incorporan novos materiais; na actualidade só quedan catro talleres en activo. De especial interese é facer o percorrido da ruta “Dos carpinteiros cos pés mollados”

Preme sobre a imaxe para descubrir a Ruta Emocional